Prisoversigt

Gebyrer

Lovbestemte afgifter

Skadesforsikringsafgiften udgør 1,1% af den månedlige præmie, der betales. Afgiften opkræves, da alle som har en forsikring, skal betale denne lovbestemte afgiften, jf. lov om afgift af skadesforsikringer. 

Betalingsgebyrer

Betalingsservice
Gratis
E-mail faktura
Kr. 20,00
Ekstraordinær afregning
Gratis
Betalingsaftale
Kr. 99,00
Opkrævelse i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning, når betalingen foregår via bankoverførsel eller check (minimumsgrænse på kr. 50,00).
Gratis

Rykkerskrivelser

Rykkerskrivelse 1
Kr. 100,00
Rykkerskrivelse 2
Kr. 100,00
Inkassoadvisering
Kr. 100,00

Øvrige gebyrer

Udskrift af regningskopi
Gratis